Order for
Your shopping cart is empty.

SUPREMO Redux (The Musical)
The Grand World Premier

Date / Time / Venue
August 26, 2018
Sunday (7pm)
 
CINEMA 9

SM North Edsa
Quezon City
Regular Price
Inclusive of Ticket Fees and Ticket Protect .
₱ 350 FREE SEATING
Need Help?
Find answers to your questions using the following resources:
Getting There

Traffic Navigator
To purchase Wheelchair seat(s) please call TicketWorld at (+632) 891.9999
  • Venue rules and regulations apply.
Buy your tickets now!
Online ticket purchase reminder. Click here!
Availability Legend
Show Details
Philippine Stagers Foundation

presents


Supremo Redux: The Musical
The Grand World Premier


Isang Musikal sa Buhay ni Andres Bonifacio
Sa Panulat at Direksiyon ni Atty. Vincent M. Tañada
 
            Ang “BONIFACIO” ay isang dula na sinaliwan ng awit at sayaw, may tatlong yugto at higit sa dalawampung tagpo, tumatakbo ng hindi hihigit sa dalawang oras at gumagamit ng mga wikang Filipino (Tagalog) at may kaunting Español.
 
            Si Andres Bonifacio y de Castro (Nobyembre 30, 1863 – Mayo 10, 1897) ay isang makabayang Filipino at rebolusyunaryo.  Siya ang tinaguriang “Ama ng Rebolusyong Pilipino” o “Ama ng Katipunan”.  Siya ang nagtatag at nang lumao’y naging “Supremo” ng Katipunan o Kataastaasang Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan, isang lihim na samahan na nagnanais ng kalayaan buhat sa Espanya sa pamamagitan ng sandatahang rebolusyon. 
 
            Noong Hulyo 7, 1892, si Dr. Jose Rizal ay ipinatapon sa Dapitan, isang liblib na probinsya na malayo sa Maynila.  Sa araw ring ito itinatag ni Bonifacio ang Katipunan sa kawalang pag-asa sa mapayapang reporma na isinusulong ng La Liga Filipina, isang asosasyong itinatag ni Rizal.  Maipapamalas sa dula ang pagiging magkaibigan ni Bonifacio at Emilio Jacinto na sa pagsisimula ay nagpanggap na mga manlalayag sa barko na sinakyan ni Rizal ng siya ay ihahatid sa Maynila buhat sa Dapitan upang litisin.  Pinilit na kumbinsihin ni Bonifacio at Jacinto si Rizal na pamunuan ang Katipunan at simulan na ang rebolusyon.  Hindi papayag si Rizal sa kadahilanang hindi pa handa ang mga rebolusyunaryo at kailangan pa ng mas masusing paghahanda. 
 
            Noong Agosto 30, 1896, pinamunuan ni Bonifacio ang isang madugong pag-atake sa San Juan del Monte.  Pinagwagian ni Bonifacio ang laban ngunit hindi nagtagal ay dumating ang malaking pulutong ng mga Kastilang sundalo at sa dilim ng gabi’y marami ang napaslang sa mga Katipunero.  Umatras ang pangkat ni Bonifacio at muling nagsanib pwersa sa Marikina, San Mateo at Montalban.  Ang tagumpay ng unang pagatake na ito’y nagsilbing mitsa upang maipahiwatig sa bansa ang napipintong mas malaki pang rebolusyon sa mga karatig pook.  Sa buwan ng Disyembre, taong 1896, tinanggap ng mga Kastilang awtoridad na malaki ang naging epekto ng mga rebolusyon sa tatlong pook, ang Cavite sa pamumunod ni Emilio Aguinaldo, ang Bulacan sa ilalim ni Mariano Llanera at Morong sa ilalim ni Bonifacio. 
 
            At noong nagkaroon ng malaking hidwaan ang dalawang grupo ng mga Katipunero sa Cavite, ang Magdalo at Magdiwang, inimbitahan si Bonifacio na mamagitan sa dalawa.  Pinagbintangan naman ng Magdalo si Bonifacio na kinikilingan ang Magdiwang dahil tiyuhin ng asawa ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus ang pinuno nito.  Ang kanyang layunin na mamagitan ay nauwi sa tawag ng halalan upang mapatunayan kung sino ang tunay na pinuno ng rebolusyon.  At sapagkat ito ay ginawa sa Cavite at dahil sa kakulangan ng suporta buhat sa ibang probinsya sa panahong iyon, ang Caviteñong si Aguinaldo ang nagwagi.  Si Bonifacio naman ay nahalal lamang na Direktor Pamahalaang Panloob, ngunit ito ay prinotesta pa ni Daniel Tirona, na nagwika na ang posisyon ay kinakailangang maibigay sa may mataas na pinag-aralan katulad ng isang abugado.  Sa galit ni Bonifacio’y muntik na niyang mabaril si Tirona at nagwikang ang botohang iyon ay walang saysay at hindi niya gagalangin. 
 
            Nagpadala si Aguinaldo ng mga tauhan upang kumbinsihin si Bonifacio na galangin ang resulta ng halalan, ngunit hindi sila pinansin ni Bonifacio.  Ang pamahalaan ni Aguinaldo ay nag-utos na arestuhin si Bonifacio, at inutusan niya ang dalawang tauhan upang magtungo sa kampo ni Bonifacio sa Indang.  Hindi nalalaman ni Bonifacio ang planong ito kaya tinanggap niya ang mga tauhan ni Aguinaldo.  Kinabukasan ay inatake ng dalawang tauhan ang kampo ngunit iniutos ni Bonifacio sa kanyang mga tauhan na huwag lumaban.  Nasaksak si Bonifacio sa leeg, napatay ang kanyang kapatid na si Ciriaco at nasugatan ang isa pang kapatid na si Procopio.  Ginahasa naman ng isang tauhan ni Aguinaldo ang asawa ni Bonifacio na si Gregoria.
 
            Nilitis sa Naik ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio at sa kabila ng kakulangan ng ebidensya at halatang pagkiling ng mga tagapaglitis kay Aguinaldo, napatunayan ang dalawa na nagtaksil sa bayan at hinatulan ng kamatayan.  Binaril si Procopio at sinaksak naman ng maraming beses si Bonifacio hanggang sa mamatay.
 
            Ang dulang ito ay isang pagpapahayag ng labis na pagmamahal sa bayan, ang pag-ibig sa tinubuang lupa na matuturing na pinakamataas na uri ng pagmamahal.  Ang pagkabayani ni Bonifacio ay hindi lamang nakadikit sa katapangan at pagamit ng armas upang ipagtanggol ang bayan at mamamayan kundi pati na rin sa kanyang pagmamahal sa kapatiran, masusi at malalim na pag-iisip at lohikal na pagdedesisyon.
 
 

OTHER DISCOUNTS
Not available on internet purchase. Visit TicketWorld outlet nearest you to present your ID.
 
Senior Citizens: Less 20% (Net of VAT)
Student Discount: Not applicable on all shows. Call TicketWorld for details.
Persons with Disabilities: Less 20%. (Net of VAT) There are allocated seats for PWD, please visit a ticket outlet to purchase them. You can also inquire by calling TicketWorld for more details.
Diplomat Discount: Per REVENUE MEMORANDUM No.22-2004 of the BUREAU OF IMMIGRATION. Present VEC/VEIC card please.


The above ticket discounts may not be used in conjunction with existing promos or packages.

 


Related site: facebook.com/PsfOfficial16

Promotional Code

  • If you have a promotion, please enter the Access Code here: